2007

sijainti: TAMPERe

pinta-ala: 6 250 BRM2

TILAAJA: VIOLA-KOTISÄÄTIÖ

RAKENNUTTAJA: YIT-TALONRAKENNUS OY

Alkuperäinen toimintaidea, joka oli eri tasoisten tuet- tujen asumismuotojen yhdistäminen korkeatasoi- siin kuntoutus- ja palvelutoimintoihin, on säilynyt ja jalostunut myöhempien rakennusvaiheiden myötä. Tavoitteena on luoda toimiva ja täydentyvä kokonai- suus, jossa asukkaat nauttivat kodinomaisesta tunnel- masta elävässä kaupunkiympäristössä. 

Asumismuoto mahdollistaa terveydentilan passiivisen kontrolloinnin, vaivattoman kuntoutuksen ja aktiivisen sosiaalisen elämän, joka vähentää asukkaiden tarvetta yleisiin terveydenhoitopalveluihin. Rakennuksista on muodostunut myös muualla asuvien kohtaamispaik- koja. Kuntoutustilat ja korkeatasoiset ravintolat katu- tasossa ovat erityisen suosittuja. Asukkaat ja henkilö- kunta ovat yhdessä luoneet yhteishengen, josta Viola- Koti on kuuluisa.

Viola-Koti on Viola-kotisäätiön ylläpitämä yksityinen palvelutalo Tampereella. Willa Viola on sen toinen rakennusvaihe. Ensimmäinen vaihe valmistui 1998 ja kolmas vaihe on rakenteilla. 

Viola-koti-konsepti on saanut kansainvälistä tunnus- tusta. The International Academy for Design and Health palkitsi toimistomme suunnitteleman Viola- Kodin Vanhusten hoiva ja hoito-sarjan ykköspalkin- nolla maailmankongressissa Singaporessa 27.6.2009. Sarjassa oli viisi finalistia. Akatemia haluaa kiinnittää palkinnolla huomiota terveellisten ja toimivien ympäris- töjen suunnitteluun ja rakentamiseen. 

Viola-kodin rakennukset sijaitsevat Tampellan kaupun- ginosassa ja näyttävät arkkitehtuuriltaan normaaleilta Tampellan kaupunkitaloilta katutason liiketiloineen.