Helamaa&Heiskanen
00%2Btietotalo%2Bkansikuva%2B%2528kopio%2529.jpg

Tampereen Kaupungin Tietotalo

 

TAMPEREEN KAUPUNGIN TIETOTALO

2005

SIJAINTI: TAMPERE

PINTA-ALA: 12 280 brm2

RAKENNUTTAJA: tampereen kaupungin tilakeskus

rakennuttaja: iss proko

Rakennuksen pääkäyttäjä on Tampereen kaupungin tietotekniikkakeskus, joka tarjoaa kaupungin toimin- tayksiköille atk- ja tietojärjestelmäpalveluita sekä painatus ja tulostuspalveluita. Muita käyttäjiä ovat Pirkanmaan Jätehuolto Oy, kaupungin taloushallin- toyksikkö Kipala, Tampereen Yliopistopaino Oy – Juveves Print ja Tampereen Ateria henkilöstöravintolan ylläpitäjänä. 

Talossa on viisi maanpäällistä kerrosta ja yksi kellari- kerros, joka ulottuu myös sisääntulopihan alle. Tontin rajoja seuraava muoto ja julkisivujen voimakkaasti kaksijakoinen luonne tekevät rakennuksesta selke- ästi tunnistettavan oman kokonaisuutensa, joka ottaa paikkansa kaupunkikuvassa ympäristön kookkaiden rakennusten joukossa. 

Ulkopuolen linnakemainen ilme, paikallamuuratut tiiliseinät ja niiden rasterimainen aukotus viestivät osaltaan toiminnan turvallisuustarpeista. Naulakadun suuntaan avattu lasiseinien rajaama sisäpiha on tehty mittakaavaltaan pienipiirteisemmäksi. 

1. kerrokseen sijoittuvat info, ravintola, kokous- ja koulutustilat sekä Yliopistopainon asiakaspalvelu.

2. –5. kerroksiin sijoittuvat työtilat, jotka rakennuksen korkuinen aula jakaa kahteen osaan. Kellarikerroksessa on tietotekniikkakeskuksen konesalit aputiloineen, muut tekniset tilat, väestönsuojatilat, varastot, sosiaali- tilat ja huollon tarvisemat tilat. 

Talotekniseltä varustukseltaan rakennus on normaalia toimistotaloa monipuolisempi. Toiminnan luon- teesta johtuen turvallisuusvaatimukset korostuvat. Rakennus on varustettu osoitteellisella paloilmotin- järjestelmällä ja tärkeimmissä teknisissa tiloissa on kaasusammutusjärjestelmä. Sähkökatkoksiin varau- dutaan UPS-varmennettulla varavoimajärjestelmällä. Konesalien jäähdytysveden saanti on varmennettu kahdella rinnakkaisella järjestelmällä. 
Kulunvalvonnassa käytetään sormenjälkitunnisteeseen perustuvaa järjestelmää.