Helamaa&Heiskanen

Prosessi

 

PROSESSI

Osaamisemme kattaa rakennushankkeen kaikki vaiheet maankäytön suunnittelusta käyttöönottotehtäviin asti.

Onnistunut yhteistyö tilaajan kanssa edellyttää toimivaa suunnittelutiimiä. Tiimien kokoonpano valitaan yhdessä tilaajan kanssa ja on resursseiltään mitoitettu tehtävän mukaan.

Hankkeen suunnittelu noudattaa kohteeseen laadittua projektisuunnitelmaa, jossa määritellään hankkeen taustat, tavoitteet, aikataulut, päätöksentekoprosessi ja työskentelytavat. Lisäksi huomioidaan ohjaus-, hallinta-, raportointi- ja tiedoituskäytännöt.

Suunnittelutyö tehdään eri suunnitteluvaiheissa tietoperusteisesti tuotettuja ratkaisuvaihtoehtoja vertaillen, Evidence-Based Design.

Suunnittelumenetelmä tarjoaa käyttäjälle mahdollisuuden kehittää toiminnallista konseptiaan alan viimeisimmän tiedon avulla.

Mallinnamme rakennushankkeet kolmiulotteisella tietomallilla luonnosvaiheesta alkaen toteutuneeseen kohteeseen asti. Sitä voidaan hyödyntää rakennushankkeen koko elinkaaren ajan suunnitteluvaiheesta käyttöönottoon asti ja edelleen rakennuksen käytön aikana ylläpidon apuvälineenä.

Rakennusaikaisten muutosten hallinta on usein haaste toteutukselle. Kokemuksemme erilaisista toteutusmuodoista auttaa rakennuttajaa rakentamisen valmistelussa ja toteutussuunnitelmien laadinnassa. Toimistollamme on kokemusta muuntojoustavien rakennusten suunnittelusta, jossa käyttäjien muuttuvat tarpeet ja vaatimukset voidaan huomioida joustavasti toteutusvaiheessa.

Projektisuunnitelmaa täydentää työohje, joka valjastaa käyttöösi 30-vuotisen kokemuksemme rakennushankkeiden läpiviennistä. Projektisuunnitelmassa määritellään hankkeen taustat, tavoitteet, aikataulut, päätöksentekoprosessi ja työskentelytapa. Lisäksi määritellään ohjaus-, hallinta-, raportointi- ja tiedotuskäytännöt.

Osaamisemme kattaa kaikki rakennushankkeen vaiheet tarveselvityksestä käyttöönottotehtäviin asti. Yksi suunnitteluvaiheen keskeisimmistä tehtävistä on toiminnallisen konseptin kehittäminen yhdessä tilaajan kanssa. Kokemuksemme erilaisista toteutusmuodoista auttaa rakennuttajaa toteutussuunnitteluvaiheessa rakentamista valmisteltaessa.

Rakennusvaiheen aikana tulevien muutostarpeiden hallinta on usein haaste toteutukselle. Siksi toimistomme onkin panostanut pääsuunnittelijoiden koulutukseen ja toimintamallien kehittämiseen muutossuunnittelun hallinnassa.