KOY Finnmedi Delta sisältää Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Laboratoriokeskuksen ja Pirkanmaan ammattikorkeakoulun (nyk. TAMK) tiloja. Rakennukseen suunniteltiin tilat Piramkin Fysioterapian. Radiografian koulutussuunnille sekä laboratorioalan koulutukselle. Tilat sisältävät esimerkiksi terapia-altaan ja opetuslaboratorioita. 

Laboratoriokeskus sisältää TAYS:iin ilmasillalla liitetyn nykyaikaisen kliinisen laboratorion, johon kuuluu teollisen tehokas, Pirkanmaan ja lähikuntien näytteen analysoiva automaatiolaboratorio ja verikeskus, kemian laboratorio, nykyinen patologian laboratorio, mikrobiologian laboratorio ja genetiikan laboratorio. Lisäksi Laboratoriokeskukseen kuuluu hallinto- ja tutkimustiloja sekä välinehuollon tilat.

2002

SIJAINTI: TAMPERE

PINTA-ALA: 19 600 brm2

RAKENNUTTAJA: tampereen kaupungin tilakeskus

Tilat olivat valmistuessaan ainutlaatuiset maassamme. Suunnitteluvaiheessa oppia haettiin Hollannin ja tanskan uusista laboratorioista. Rakennuksessa yhdistyy laboratorioalan koulutus ja tuotanto.