2005

SIJAINTI: TAMPERE

PINTA-ALA: 12 280 brm2

RAKENNUTTAJA: tampereen kaupungin tilakeskus

rakennuttaja: iss proko

Hyvän rakentamisen palkinto 2002

Rakennuksen pääkäyttäjä on Tampereen kaupungin tietotekniikkakeskus, joka tarjoaa kaupungin toimin- tayksiköille atk- ja tietojärjestelmäpalveluita sekä painatus ja tulostuspalveluita. Muita käyttäjiä ovat Pirkanmaan Jätehuolto Oy, kaupungin taloushallin- toyksikkö Kipala, Tampereen Yliopistopaino Oy – Juveves Print ja Tampereen Ateria henkilöstöravintolan ylläpitäjänä. 

Talossa on viisi maanpäällistä kerrosta ja yksi kellari- kerros, joka ulottuu myös sisääntulopihan alle. Tontin rajoja seuraava muoto ja julkisivujen voimakkaasti kaksijakoinen luonne tekevät rakennuksesta selke- ästi tunnistettavan oman kokonaisuutensa, joka ottaa paikkansa kaupunkikuvassa ympäristön kookkaiden rakennusten joukossa. 

Ulkopuolen linnakemainen ilme, paikallamuuratut tiili- seinät ja niiden rasterimainen aukotus viestivät osaltaan toiminnan turvallisuustarpeista. Naulakadun suuntaan avattu lasiseinien rajaama sisäpiha on tehty mittakaa- valtaan pienipiirteisemmäksi. 

1. kerrokseen sijoittuvat info, ravintola, kokous- ja koulutustilat sekä Yliopistopainon asiakaspalvelu.

2. –5. kerroksiin sijoittuvat työtilat, jotka rakennuksen korkuinen aula jakaa kahteen osaan. Kellarikerroksessa on tietotekniikkakeskuksen konesalit aputiloineen, muut tekniset tilat, väestönsuojatilat, varastot, sosiaali- tilat ja huollon tarvisemat tilat. 

Talotekniseltä varustukseltaan rakennus on normaalia toimistotaloa monipuolisempi. Toiminnan luon- teesta johtuen turvallisuusvaatimukset korostuvat. Rakennus on varustettu osoitteellisella paloilmotin- järjestelmällä ja tärkeimmissä teknisissa tiloissa on kaasusammutusjärjestelmä. Sähkökatkoksiin varau- dutaan UPS-varmennettulla varavoimajärjestelmällä. Konesalien jäähdytysveden saanti on varmennettu kahdella rinnakkaisella järjestelmällä. 
Kulunvalvonnassa käytetään sormenjälkitunnisteeseen perustuvaa järjestelmää.